Kadencja 2018 - 2023

2019.05.13 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 48/2019).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 13 maja 2019 r. w sparawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lista wiadomości