Kadencja 2018 - 2023

2019.04.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (Zarz. Nr 46/2019).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2019 - DOCHODY - zał. nr 1

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zał. nr 1a

BUDŻET 2019 - WYDATKI - zał. nr 2

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zał. nr 2a

Lista wiadomości