Kadencja 2018 - 2023

2019.04.29 - W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: SP nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, SP im. A. Fiedlera w Chomęcicach, SP nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 44/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości