Kadencja 2018 - 2023

2019.04.24 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 41/2019)

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Lista wiadomości