Kadencja 2018 - 2023

2019.04.10 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 37/2019).

Treść zarządzenia

Zał nr 1

Lista wiadomości