Kadencja 2018 - 2023

2019.04.10 - W sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych... (Zarz. Nr 36/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości