Kadencja 2018 - 2023

2019.04.01 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 33/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości