Kadencja 2018 - 2023

2019.03.04 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wniesienia jak wkład niepieniężny do PUK Komorniki Sp. z o.o. (Zarz. Nr 31/201

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportu

Lista wiadomości