Kadencja 2018 - 2023

2019.02.07 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 366/2018 w sprawie nabycia na własność części udziałów w nieruchomości położonej w Plewiskach, stanowiącej działkę o nr ewid. 1045 (Zarz. Nr 27/20

Treść zarządzenia

Lista wiadomości