Kadencja 2018 - 2023

2019.02.06 - W sprawie powołania Zespołu zadaniowego w zakresie obejmującym zagadnienie systemu monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Gminie Komorniki (Zarz. Nr 26/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości