Kadencja 2018 - 2023

2019.02.05 - W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 238/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 23/2019)

Treść zarządzenia

Załacznik do Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. - Schemat organizacyjny

 

Lista wiadomości