Kadencja 2018 - 2023

2019.01.31 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Chomęcicach o nr ewid. 9/38 (Zarz. Nr 21/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości