Kadencja 2018 - 2023

2019.01.31 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Szreniawie o nr ewid. 14/256 (Zarz. Nr 20/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości