Kadencja 2018 - 2023

2018.12.13 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Walerianowie o nr ewid. 276/1 (Zarz. Nr 8/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości