Kadencja 2018 - 2023

2018.12.10 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej część budynku Urzędu Gminy Komorniki przeznaczonej do wydzierżawienia (Zarz. Nr 6/2018).

Treść zarządzenia

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10.12 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiacrj część budynku Urzędu Gminy Komorniki przeznaczonej do wydzierżawienia

Lista wiadomości