Kadencja 2018 - 2023

2018.11.29 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 4/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości