Kadencja 2018 - 2023

2018.11.23 - W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach (Zarz. Nr 2/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości