2016

Uchwała Nr XXIX/307/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawieporozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Miastem Luboń w zakresie lokalnego t

Uchwała Nr XXIX/307/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawieporozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Lista wiadomości