2016

Uchwała Nr XXIX/305/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic

Uchwała Nr XXIX/305/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej.

zal. do uch. nr 305 mapa

Lista wiadomości