2016

Uchwała Nr XXIX/304/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki Nr XXV/254/2016 z d

Uchwała Nr XXIX/304/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki Nr XXV/254/2016 z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Pasieki, Żwirowej i Maciejkowej.
Lista wiadomości