2016

Uchwała Nr XXIX/303/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komornik

Uchwała Nr XXIX/303/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2017 r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
Lista wiadomości