2016

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

zal. nr 1

zal. nr 1 a

zal. nr 2 

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 5

zal. nr 6

zal. nr 7

objasnienia do uch. 301

Lista wiadomości