2016

Uchwała Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.

zal. nr 1 

zal. nr 2

objasnienia do uch. 300

Lista wiadomości