2016

Uchwała Nr XXVIII/296/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy

Uchwała Nr XXVIII/296/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki, w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km - Etap I km 0+000 - 0+944,61" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Lista wiadomości