2016

Uchwała Nr XXVIII/295/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Jeziorna” działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnówko.

Uchwała Nr XXVIII/295/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Jeziorna" działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnówko.

zal. nr 1 do uch. 295

zal. nr 2 do uch. 295

zal. nr 3 do uch. 295

zal. nr 4 do uch. 295

zal. nr 5 do uch. 295

zal. nr 6 do uch. 295

zal. nr 7 do uch. 295

zal. nr 8 do uch. 295

Lista wiadomości