2016

Uchwała Nr XXVIII/294/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeń

Uchwała Nr XXVIII/294/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Lista wiadomości