2016

Uchwała Nr XXVIII/291/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rej

Uchwała Nr XXVIII/291/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i ks. Piotra Wawrzyniaka.

zal. do uch. 291 mapa

Lista wiadomości