2016

Uchwała Nr XXVIII/290/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

Uchwała Nr XXVIII/290/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

zal. do uch. 290 mapa

Lista wiadomości