2016

Uchwała nr XXVII/287/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMORNIKI” Sp. z o.o. w Komornikac

Uchwała nr XXVII/287/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMORNIKI" Sp. z o.o. w Komornikach.

 

Lista wiadomości