2016

Uchwała nr XXVII/286/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowe

Uchwała nr XXVII/286/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej.

zal. nr 1 mapa 

zal. nr 2 do uch. 286

zal. nr 3 do uch. 286

uzasadnienie do uch. 286

Lista wiadomości