2016

Uchwała nr XXVII/285/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo

Uchwała nr XXVII/285/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Lista wiadomości