2016

Uchwała nr XXVII/283/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komor

Uchwała nr XXVII/283/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki.
Lista wiadomości