2016

Uchwała nr XXVII/277/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Poznańskie

Lista wiadomości