2016

Uchwała Nr XXVI/274/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVI/274/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok.
Lista wiadomości