2016

Uchwała Nr XXVI/273/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXVI/273/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komorniki.

zal. do uch. 273

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uch. nr XXVI_273_2016 z dn. 29.09.2016r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE dot. nieważności uch. nr XXVI_273_2016 z dn. 29.09.2016r. 

Lista wiadomości