2016

Uchwała Nr XXVI/272/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na

Uchwała Nr XXVI/272/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komorniki.
Lista wiadomości