2016

Uchwała Nr XXVI/266/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

Uchwała Nr XXVI/266/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

zal. do uch. 266 - mapa

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania co do uch. nr XXVI_266_2016 z dn. 29.09.2016r.  

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE dot. nieważności uch. nr XXVI_266_2016 z dn. 29.09.2016r. 

Lista wiadomości