2016

Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków kom

Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015  Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

zal. do uch. 262

Lista wiadomości