2016

Uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ko

 
Lista wiadomości