2016

Uchwała Nr XXV/259/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2017 zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP

Lista wiadomości