2016

Uchwała Nr XXV/258/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gminnej kanalizacji sanitarnej z sieciowymi przepom

Uchwała Nr XXV/258/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gminnej kanalizacji sanitarnej z sieciowymi przepompowniami ścieków oraz sieciowymi przewodami tłocznymi na okres 10 lat.

zal. nr 1 do uch. 258

Lista wiadomości