2016

Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie

Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7.

zal. do uch. 257 - mapa

Lista wiadomości