2016

Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmi

Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry  w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry w gminie Komorniki.

zal. do uch. 256 mapa

Lista wiadomości