2016

Uchwała Nr XXV/255/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry

Uchwała Nr XXV/255/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry w gminie Komorniki.

zal. nr 1 do uch. 255

zal. nr 2 do uch. 255 - mapa

Lista wiadomości