2016

Uchwała Nr XXV/253/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie miejscow

Uchwała Nr XXV/253/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Gminy Komorniki  z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

uzasadnienie do uch. nr 253

Lista wiadomości