2016

Uchwała Nr XXV/252/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Uchwała Nr XXV/252/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.
Lista wiadomości