2016

Uchwała Nr XXV/251/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia  17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2016-2022, Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022, Uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022, Uchwały Nr XX/219/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022, Uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022, Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.
Lista wiadomości