2016

Uchwała Nr XXV/250/2016 Rada Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 201

 

 

Lista wiadomości