2016

Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie

Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej.

załącznik do uch. 247 - mapa

Lista wiadomości