2016

Uchwała Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zawiadomienie z RIO w Poznaniu o wszczęciu postępowaniaw odniesieniu do uchwały nr  XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 15/826/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważność paragrafu 7 uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lista wiadomości